Co je obchodní rejstřík firem?

Obchodní rejstřík firem je elektronická databáze podnikatelských subjektů (živnostníků, firem). Nejedná se však o klasický seznam firem či jednoduchý www katalog. Námi provozovaný rejstřík firem spojuje široké spektrum oborově zaměřených projektů v jednu centrální službu tzn. spojuje služby, které naleznete samostatně na našem rejstříku firem. Telefonní seznam, seznam katalogů a dalších. Spojuje tedy všechny podobné projekty na jednom místě. Služby jsou poskytovány v širším záběru, s více funkcemi, telefonní seznam je navíc rozšířen jako první i o vyhledávání telefonních čísel uživatelů mobilních telefonů registrovaných uživatelů. Naším projektem umožňujeme zviditelnění i těm, kteří internet používají málo, nebo si nechtějí objednávat tvorbu dražších www stránek.

Základní prezentace v obchodním rejstříku firem je zdarma. V případě objednání placených služeb bez ohledu na jejich rozsah jsou tyto služby poskytovány zcela zdarma pro školství, zdravotnictví, nadace a ostatní neziskové organizace či orgány státní správy včetně zastupitelstev měst a obcí. Pro podnikatelské subjekty poskytujeme všechny nadstandardní hrazené služby na rejstříku firem zdarma po dobu zkušebního provozu, základní prezentace v obchodním rejstříku je bezplatná na dobu neomezenou. Obchodní rejstřík je také pro společnosti, které nemají ještě svou vlastní www prezentaci.

Obchodní rejstřík firem má dvě samostatné, ale navzájem propojené části. Samotný výpis vaší prezentace v kategorickém zařazení v rejstříku firem a samostané prezentační stránky Vaší společnosti (živnosti) na obchodním rejstříku firem. Ukázku zveřejnění odkazu společnosti po její registraci si můžete prohlédnout zde a Vaší stránku společnosti nebo živnosti na rejstříku firem si prohlédněte zde.

Vložení resp. registraci údajů o vaší společnosti nemůžeme provádět my. Registraci do rejstříku firem je potřeba musíte provést Vy sami a nebo prostřednictvím našeho obchodního zástupce. Tuto registraci je pak nutné autorizovali pomocí registrované emailové adresy. Toto je opatření z důvodu zamezení poškození Vaší společnosti neoprávněnou osobou.

Ceny a smluvní podmínky registrace:
Základní omezená prezentace firmy v rejtříku firem je zdarma tzn. bezplatná a to na neomezenou dobu. Tzn. základní popis s odkazem na vaše stránky a základní zjednodušená stránka firmy je v rejstříku zveřejněna zcela bezplatně. Doporučujeme využít alespoň této formy registrace, i když jak se dozvíte, naše obchodní cenové podmínky jsou nastaveny tak, aby byly akceptovatelné i drobným živnostníkům, jelikož si dobře uvědomujeme, že pro drobné podnikatele je finančně neúnosné, aby platili horentní sumy do každého katalogu. Naším cílem je vybudovat kvalitní a pro podnikatele cenově dostupný rejstřík firem na prestižní české doméně.

Prezentace v části výpisu kategorií rejstříku firem je v podobě a rozsahu www katalogu bezplatná. Bezplatné odkazy však budou vždy řazeny až za odkazy hrazené. V části rejstřík firem však všechny služby poskytujeme po zkušební dobu zdarma a následně po jejím vypršení pro letošní rok jsou hrazené služby od ceny 299,- Kč / rok prezentace, protože na služby objednané do 1.8.2009. Kompletní přehled cen za hrazené služby naleznete v ceníku (nyní se připravuje). V rámci hrazených služeb je:

vytvoření přehledné prezentace společnosti se zveřejněním podstatných informací o společnosti, fotografií, loga a dalších údajů tak aby byla uživateli co nejlépe vyhledatelná
zařazení do telefonního seznamu našeho obchodního rejstříku firem
zařazení do podrobného vyhledávání, regionálního vyhledávání a specifického fulltextového vyhledávání

Smlouva
Rozšířená prezentace v našem systému bez odsouhlášení smlouvy není možná. Pokud při registraci vyberete hrazené služby, budou vám tyto služby ve smlouvě popsány a vyčísleny.

Registrace:

Vložení odkazu vaší společnosti provedete na titulní straně nahoře po stisknutí tlačítka "přidat firmu". Pak zvolte, zda chcete registrovat společnost do "rejstřík firem" (přednastaveno), nebo pouze do www katalogu. Podmínkou je zadání a ověření IČO vaší společnosti. Budou zveřejněny pouze údaje, které zadáte jako veřejné. Registrační formulář do www katalogu je jednoduchý, registrační formulář do "rejstřík firem" je podrobnější proto, že na jeho základě Vám bude automaticky vytvořena jednoduchá prezentace se základními údaji Vaší společnosti, fotografiemi, logem a dalšími údaji budete dále zahrnuti do systému infoslužba. Dále budete zahrnuti do překladu v anglickém jazyce a prezentováni na našich ostatních projektech. Každý registrační krok obsahuje jednoduchou nápovědu.

Doporučujeme registraci minimálně do www katalogu, která je bezplatná na neomezenou dobu včetně základní registrace firmy. Kdykoli v budoucnu pak můžete objednat změnu služeb.


Seznam katalogů - další rozšířená služba našim registrovaným firmám. Na internetu existují všelijaké seznamy katalogů, ale to podstatné co chybí je udržovaný seznam a stále rozšířovaný seznam a navíc pro registrované firmy také s možností značení, kde jsem své ww stránky firmy registroval, možnost sdílet tuto databázi katalogů s více administrátory a udržovat tak přehledný seznam katalogů. Tato služba je vhodný pro každého, kdo chce více zviditelnit své stránky, kdo chce mít přehled o svých registracích do katalogů, mít přehled o nově vzniklých katalozích a prostě vše potřebné pro zlepšení návštěvnosti stránek. Funkcionalita se stále vyvíjí.